Liggende Wip

REGLEMENTEN

Liggende Wip

1. Verdeling WIP :

TOP
ZIJDEN
KALLEN
HOEKVOGELS
PRIJZEN IN SPEL
PREMIES
WIP
KLEINE VOGELS
DRIE KLEUREN
UILS
6 PUNTEN
5
4
3
2
2
1
€ 0,25
Trofee
€ 0,25 Boete

2. Aanvang om 19,30 en einde om 22,30 uur.
3. Prijsgevers zorgen voor minstens 10 prijzen
4. Jaarlijkse SIRE en BALJUWS schieting.
5. BOOG:

 • Automatische losser verboden en loep verboden.
 • Mechanische klikker toegestaan.
 • Elektrische of elektronische pijllengteregeling verboden

6. PIJLEN: Trappijlen verboden en pijluiteinde max.2,8cm diameter
7. PIJLENRAPER : Vaste beurtregeling ( GRIFFIER )
8. LEKKERS:

 • Maximum één lekker,wat ook het aantal prijsgevers is.
 • Alle gildevogels van de wip.
 • Alleen de vogels opgezet door de prijsgever(s) blijven op de wip.
  Prijzen tijdens lekker zijn voor iedereen, ook indien ze reeds een prijs van dat spel hebben geschoten.

9. LOTING : Alleen voor niet prijsschutters.
10. Wip:

 • Per schot kan maar één prijs verworven worden( speciale vogels of uil samen met een prijs,uitgezonderd)
 • Per WIP en spel kan maar één prijs verworven worden.

11. PRIJSGEVERS : Blokvogel Prijsgever(s) telt mee voor de UIL’s, indien geschoten door niet prijsgever(s). Deze laatste betaalt een boete 0,25 € Plus een consumptie aan de prijsgever(s).
12. LEDENSCHIETING: (te bepalen op ledenvergadering elk jaar) Ieder niet prijsgever betaalt bij zijn bijdrage een jaarlijks bedrag.
13. INVITE’s : Invité’s of gast (schutter’s) kunnen alleen deelnemen,indien ze vergezeld zijn door een lid. Ze schieten mee mits inleg te betalen,maar kunnen geen prijs van de eerste wip afschieten.
De leden of prijsgever die de invité(‘s) meebrengen moeten op de wip (op een niet prijs-pin) zelf een vogel met prijs opzetten voor hun invité, alleen te schieten door invité.
14. Sire : De uittredende Sire heeft zijn ereschot,daarmee heeft hij geen recht op verlenging van zijn titel. Na 3 jaar Sire wordt hij dan tot keizer benoemd.(Een keizer verbindt zich er toe elk jaar een schieting te schenken aan de gilde zolang hij lid blijft.
15. BALUWS : Elk jaar zijn de titels aftekampen.
16.Nieuwe Leden: Om als nieuw lid aanvaard te worden zijn de volgende voorwaarden vereist:

 • Van goed gedrag en zeden zijn.
 • Door twee leden voorgesteld worden en aanvaard door de VZW