Geschiedenis

De sportvereniging St-Jan werd gesticht op 15 juni 1993. Ze ontstond in feite uit een samenwerking van de handbooggilde “De Toekomst” uit Asssebroek en de sportvereniging Sint-Jan voor mindervaliden.
“De Toekomst” was een gevestigde Assebroekse schuttersgilde terwijl de Vereniging St-Jan oorsronkelijk gesticht werd door Dr. Vertongen als revalidatiecentrum en nadien door dhr. Bob Deruelle als sportvereniging werd ontwikkeld. Dit enerzijds door het basketbal, anderzijds door de boogsport. Door de samenwerking met deze laatste discipline met de Handbooggilde “De Toekomst” kwam men in 1984 tot een betere integratie van de sportbelevenis tussen validen en mindervaliden.
Bij de oprichting van de V.Z.W. werd de naam Sint-Jan overgenomen uit, eerbied voor de bovenstaande stichters.

Een overeenkomst van bruikleen werd afgesloten met het stadsbestuur voor het gebruik van het terrein en de aangepaste gebouwen in het Daverlopark te Assebroek.
Hoewel namen noemen binnen de vereniging niet zo gebruikelijk is, moet gezegd dat de bloei van SV St-Jan in grote mate te danken, is aan de heren Aimé Desal en Wilfried Hostyn.
anderzijds dient ook opgemerkt dat heel wat leden zich totaal onbaatzuchtig inzetten en heel wat vrije tijd spenderen voor de ontplooiing van hun club.
De huidige stand van zaken bevestigen de intenties van de vereniging om enerzijds de populariteit van de schuttersport in Vlaanderen te bestendigen als Volkssport en anderzijds eventueel bij te dragen tot mogelijke elite- en competitiesport. Binnen het stedelijk gebied, binnen de provincie en binnen het Vlaams Gewest draagt de SV St-Jan aktief bij tot de optimalisering van de samenwerking tussen de schuttersgilden onderling. Zelfs op internationaal vlak werkt de Sportvereniging St-Jan, mede door het regelmatig inrichten van openlucht-doelschieten met de FITA (Internationale Federatie voor Boogschieten).

Kortom, de vereniging draagt de schutterssport hoog in het vaandel.